La Delegazione di Taiwan

bandiera-taiwan

La Delegazione di Taiwan è stata ufficialmente costituita nel 2017.

Il Maestro di Taiwan

Il Cavaliere
Indirizzo email: taiwanmaster@cavalierideltartufo.it

Chen Chia Ning

Chen Li-Mei

Chen Patrick

Chen Yi Li

Chen Yu Hsuan

Chou Yu Huei (Gilbert)

Hao Seng Lu

Ho Wan-Ju (Momo)

Lee Stephanie

Li Wei Shan

Lin Han-Chia

Lin Yu-Chen

Liu Wen Chuan (Grace)

Marta Giovanni

Ting Hsu-Hui

Wang Ting-Lan (Tilaine)

Wu  Frank Yi-Lin

Yeh Yu-Chiang (John)

Eventi in programma